Gebiedsvisie

Hoe ziet de gemeente er over 20 - 25 jaar uit?
Hiervoor zijn diverse ontwikkelingen en wensen in kaart gebracht, met elkaar in verband gebracht en is er vervolgens een toekomstkaart van gemaakt.