Notulen laatste ALV

Extra Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 10 Mei 2019.

De bijdragen van Ineke Aronds en Fred Mathot volgen nog.

Voor de (concept) notulen van deze vergadering klik hier