Notulen laatste ALV

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 17 november 2017.

Voor de notulen van deze vergadering      Klik Hier